Reference

Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín

Dětské a sportovní hřiště v areálu školy Masarykovy sady Český Těšín

Klient:Město Český Těšín
Zdroj:ROP 3.2
Termín:2010
Investice:7 377 000 Kč
Dotace:6 421 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)