Reference

Hasičská zbrojnice Mokré Lazce

Hasičská zbrojnice Mokré Lazce

Klient:Obec Mokré Lazce
Zdroj:IROP 1.3
Termín:2016
Investice:17 437 000 Kč
Dotace:15 405 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)