Reference

Jazykové centrum na Základní škole Hlučín – Darkovičky

Jazykové centrum na Základní škole Hlučín – Darkovičky

Klient:Základní a mateřská škola Hlučín-Darkovičky
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2017
Investice:3 972 000 Kč
Dotace:3 564 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)