Reference

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

Klient:Statutární město Ostrava
Zdroj:ROP 2.2.4
Termín:2010
Obsah:

analytická část, metodická facilitace a řízení tvorby strategie turistické oblasti