Reference

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

Klient:Statutární město Ostrava
Zdroj:ROP 2.2.4
Termín:2010
Investice:2 379 000 Kč
Dotace:1 990 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)