Reference

Modernizace elektronických služeb města Nový Jičín

Modernizace elektronických služeb města Nový Jičín

Klient:Město Nový Jičín
Zdroj:IROP 3.2
Termín:2017
Investice:2 025 000 Kč
Dotace:1 822 000Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)