Reference

Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec

Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec

Klient:Základní a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p.o.
Zdroj:IROP 2.4
Termín:2019
Investice:4 226 000 Kč
Dotace:3 803 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)