Reference

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I

Klient:Moravskoslezský kraj
Zdroj:ROP 2.1.1
Termín:2011
Investice:55 437 000 Kč
Dotace:46 440 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)