Reference

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II

Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II

Klient:Moravskoslezský kraj
Zdroj:ROP 2.1.1
Termín:2011
Investice:56 105 000 Kč
Dotace:44 078 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)