Reference

Nákup hasičské výškové techniky

Nákup hasičské výškové techniky

Klient:Moravskoslezský kraj
Zdroj:ROP 1.4
Termín:2014
Investice:143 481 000 Kč
Dotace:121 959 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)