Reference

Od řemesla k technice

Od řemesla k technice

Klient:Středisko volného času Amos
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2018
Investice:3 723 000 Kč
Dotace:3 351 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)