Reference

Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec

Odborné učebny a bezbariérovost Církevní ZŠ Třinec

Klient:Církevní základní škola a mateřská škola Třinec
Zdroj:IROP 2.4
Termín:2019
Investice:23 235 000 Kč
Dotace:20 911 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)