Reference

Odborné učebny Klicperova

Odborné učebny Klicperova

Klient:Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Zdroj:IROP 2.4
Termín:2019
Investice:48 237 000 Kč
Dotace:11 848 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)