Reference

Odborné učebny ZŠ Mokré Lazce

Odborné učebny ZŠ Mokré Lazce

Klient:Obec Mokré Lazce
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2017
Investice:3 475 000 Kč
Dotace:3 117 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)