Reference

Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice

Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice

Klient:Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice
Zdroj:IROP 2.4
Termín:2019
Investice:10 607 000 Kč
Dotace:9 242 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)