Reference

Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská

Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská

Klient:Město Příbor
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2017
Investice:4 368 000 Kč
Dotace:3 915 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)