Reference

Odborné učebny ZŠ Štramberk

Odborné učebny ZŠ Štramberk

Klient:Město Štramberk
Zdroj:IROP 2.4
Termín:2017
Investice:7 884 000 Kč
Dotace:7 096 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)