Reference

Odborné učebny ZŠ T.G.Masaryka Bílovec

Odborné učebny ZŠ T.G.Masaryka Bílovec

Klient:Město Bílovec
Zdroj:IROP 2.4 MAS
Termín:2019
Investice:5 798 000 Kč
Dotace:4 735 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)