Reference

Odborné učebny ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – II. etapa

Odborné učebny ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – II. etapa

Klient:Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2018
Investice:5 323 000 Kč
Dotace:2 749 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)