Reference

Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice

Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice

Klient:Město Kopřivnice
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2018
Investice:2 382 000 Kč
Dotace:2 403 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)