Reference

Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice

Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice

Klient:Město Kopřivnice
Zdroj:IROP 1.3
Termín:2016
Investice:11 067 000 Kč
Dotace:9 931 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)