Reference

Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice

Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice

Klient:Město Kopřivnice
Zdroj:IROP 1.3 MAS
Termín:2019
Investice:428 000 Kč
Dotace:407 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)