Reference

Regenerace brownfield Přívoz – Stará ČOV

Regenerace brownfield Přívoz – Stará ČOV

Klient:Statutární město Ostrava
Zdroj:ROP 2.3
Termín:2011
Investice:48 381 000 Kč
Dotace:41 019 000Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)