Reference

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice čp. 58

Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice čp. 58

Klient:Obec Dobratice
Zdroj:ROP 4.1
Termín:2010
Investice:17 245 000 Kč
Dotace:13 947 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)