Reference

Revitalizace zahrad MŠ Kamarád

Revitalizace zahrad MŠ Kamarád

Klient:Město Příbor
Zdroj:ROP 3.2
Termín:2010
Investice:9 345 000 Kč
Dotace:8 595 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)