Reference

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Stavební úpravy hasičské zbrojnice

Klient:Město Paskov
Zdroj:IROP 1.3
Termín:2017
Investice:23 713 000 Kč
Dotace:21 216 000Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)