Reference

Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně

Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně

Klient:Město Bohumín
Zdroj:IROP 2.4 ITI
Termín:2018
Investice:3 109 000 Kč
Dotace:2 783 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)