Reference

Výstavba nové základní školy Darkovice

Výstavba nové základní školy Darkovice

Klient:Obec Darkovice
Zdroj:ROP 4.1
Termín:2015
Investice:36 132 000 Kč
Dotace:27 071 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)