Reference

Výuka jazyků moderně

Výuka jazyků moderně

Klient:Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace
Zdroj:ROP 2.1.1
Termín:2014
Investice:2 049 000 Kč
Dotace:1 716 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti atd.)