Reference

Zpracování 3 integrovaných plánů rozvoje území v oblasti cestovního ruchu

Zpracování 3 integrovaných plánů rozvoje území v oblasti cestovního ruchu

Klient:Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Termín:2010
Obsah:

analytická část, metodická facilitace a řízení tvorby IPRÚ tří území Moravskoslezského kraje