Profaktum

Novinky

Naše projekty

12.9.2017

V současné době jsme partnerem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVIFORM a.s., CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004327, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 043, Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané činnosti.