Profaktum

Novinky

Návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020

27.2.2019

Vláda ČR rozhodla o struktuře operačních programů pro období 2021-2027. Schválený návrh počítá s osmi operačními programy, které budou v následujících měsících detailně rozpracovány, a to včetně podporovaných oblastí a rozdělení prostředků. Jedná se o první návrh české vlády, jehož finální podoba bude výsledkem vyjednávání s Evropskou komisí. Přehledně zpracované informace o novém období 2021-2027 přináší níže uvedená infografika.

Zdroj: Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), připravil Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Materiál byl 4. 2. 2019 schválen vládou ČR a je dostupný na www.dotaceEU.cz.

Přehledněji jsou priority financování v ČR pro období 2021-2027 zpracovány v přiloženém letáku (PDF)