Profaktum

Novinky

TECHNOLOGIE PRO MALÉ PODNIKY

21.12.2018

Dne 26. 11. 2018 byla vyhlášena Výzva VIII programu Technologie, zaměřená na nové a začínající podnikatele. Oproti předchozím výzvám doznala několika podstatných změn.
 
Výzva je zacílena pouze na malé podniky a v rámci této skupiny dále specificky na ty, kteří patří mezi začínající podnikatele, jejichž počátek podnikatelské historie spadá do určeného období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.
Při 45% míře podpory se výše dotace může pohybovat v rozpětí 450 tisíc korun až jeden milion korun. Tato výzva tak oproti minulým výzvám pro začínající podnikatele cílí na o něco větší projekty a žadatelé se tak při pořizování 

podpořených technologií většinou nevyhnou postupu dle Pravidel pro výběr dodavatele v OP PIK.
 
Příjem žádostí o podporu v této výzvě bude zahájen 28. 1. 2019.