Profaktum

Novinky

Vyhlášena výzva VI programu podpory Smart grids I.

2.10.2020

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory SMART GRIDS I. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 mil. Kč. Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 30. 10. 2020 ve 14:00 hodin.