Reference

Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě

Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě

Klient:Moravskoslezský kraj
Zdroj:Švýcarské fondy
Termín:2011
Investice:49 668 000 Kč
Dotace:42 215 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)