Reference

Inteligentní zastávky pro Opavu

Inteligentní zastávky pro Opavu

Klient:Městský dopravní podnik Opava a.s.
Zdroj:IROP 1.2
Termín:2016
Investice:10 644 000 Kč
Dotace:7 473 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)