Reference

Nákup vozidel pro DPO z IROP-12

Nákup vozidel pro DPO z IROP-12

Klient:Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zdroj:IROP 1.2
Termín:2019
Investice:130 740 000 Kč
Dotace:91 747 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)