Reference

Nákup vozidel pro DPO z IROP-9

Nákup vozidel pro DPO z IROP-9

Klient:Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zdroj:IROP 1.2
Termín:2019
Investice:230 461 000 Kč
Dotace:161 848 000 Kč
Obsah:

kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)