Reference

Návrh postupu zpracování marketingové analýzy pro ROP NUTS II Střední Morava

Návrh postupu zpracování marketingové analýzy pro ROP NUTS II Střední Morava

Klient:Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Termín:2009
Obsah:analýza chyb při zpracování marketingových analýz a návrh správných metodických postupů při zpracování včetně vazeb na další části studie proveditelnosti