Reference

Pavilon evoluce

Pavilon evoluce

Klient:Statutární město Ostrava
Zdroj:ROP 3.1
Termín:2011
Investice:183 203 000 Kč
Dotace:150 808 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)