Reference

Posouzení Marketingových analýz a FEA předložených projektů do ROP NUTS II Střední Morava

Posouzení Marketingových analýz a FEA předložených projektů do ROP NUTS II Střední Morava

Klient:Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Termín:2010
Obsah:vypracování externích posudků ke zpracovaným Marketingovým analýzám, Finančním a ekonomickým analýzám (FEA) v rámci předložených projektů do ROP