Reference

Pre-seed aktivity VŠB-TUO II – Energetika

Pre-seed aktivity VŠB-TUO II – Energetika

Klient:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zdroj:OP Výzkum a vývoj pro inovace
Termín:2013
Investice:54 032 000 Kč
Dotace:49 690 000 Kč
Obsah:zpracování finančních části žádosti včetně příloh