Reference

Přestupní terminál Třinec – část nádražní budovy

Přestupní terminál Třinec – část nádražní budovy

Klient:České dráhy, a.s.
Zdroj:ROP 1.3.1
Termín:2013
Investice:91 401 000 Kč
Dotace:29 813 000 Kč
Obsah:kompletní příprava žádosti včetně všech příloh (studie proveditelnosti, CBA atd.)