Profaktum

Novinky

Novinky

16.8.2021

Vyhlášena Výzva V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby

V neděli 15. srpna 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby.  Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové […]


21.12.2020

2.10.2020

Vyhlášena Výzva XIII programu podpory Technologie

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil. Kč. Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 2. 12. 2020 v 10:00 hodin.


2.10.2020

Vyhlášena výzva VI programu podpory Smart grids I.

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory SMART GRIDS I. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 mil. Kč. Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace […]


3.9.2020

Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Aplikace

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory APLIKACE, jejíž alokace je stanovena ve výši 3,7 mld. Kč. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví. Výzva je určena pro MSP i velké […]


3.9.2020

Vyhlášena Výzva VIII programu podpory Inovace

V úterý 1. září 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory INOVACE – Inovační projekt, jejíž alokace je stanovena ve výši 1,5 mld. Kč. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how […]


31.8.2020

Vyhlášena výzva VII programu podpory Potenciál

V pátek 28. srpna 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory POTENCIÁL, jejíž alokace je stanovena ve výši 1,1 mld. Kč. Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 4. 9. 2020


3.7.2020

Vyhlášena Výzva VI programu podpory Nízkouhlíkové technologie

Ve středu 1. července 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 milionů korun. Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s […]