Profaktum

Novinky

Novinky

10.6.2022

I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 1,5 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Výzva Digitální podnik je vyhlášena v souladu s novou regionální mapou, kde míra podpory může v některých regionech dosáhnout až 60 […]


10.6.2022

I. výzva Virtuální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých trzích z Národního plánu obnovy. Pro podnikatele v elektronických komunikacích je připraveno 600 milionů korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.  Výzva Virtuální podnik se zaměřuje na menší projekty s minimální dotací ve výši 0,5 mil. Kč. Nově mohou […]


11.5.2022

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy

inisterstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpora má přispět ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku. Žádosti o podporu je […]


21.4.2022

Revitalizace brownfieldů – dotační možnosti

Aktuálně je možné využít dotace na revitalizace brownfieldů z několika dotačních zdrojů. V rámci Národního plánu obnovy běží výzva pro města, obce a veřejné subjekty pro předkládání žádostí o dotaci na revitalizaci brownfieldů pro podnikatelské využití. V rámci Státního fondu podpory investic bude na počátku května vyhlášena výzva pro revitalizaci brownfieldů s cílem nepodnikatelského využití. […]


16.8.2021

Vyhlášena Výzva V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby

V neděli 15. srpna 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby.  Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové […]


21.12.2020

2.10.2020

Vyhlášena Výzva XIII programu podpory Technologie

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu XIII programu podpory TECHNOLOGIE. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 550 mil. Kč. Cílem výzvy je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 2. 12. 2020 v 10:00 hodin.


2.10.2020

Vyhlášena výzva VI programu podpory Smart grids I.

Ve čtvrtek 1. října 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory SMART GRIDS I. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 mil. Kč. Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace […]