Vítejte na stránkách ProFaktum s.r.o.

Poskytujeme poradenství v celé fázi projektového cyklu, počínaje strategickým plánováním, přípravou žádostí o dotace a řízením dotačně podpořených projektů. Zkušenosti a znalosti potřeb našich klientů uplatňujeme při službách v oblasti technické asistence, vzdělávání apod.


Novinky

6.1.2017 Dotace na úspory energií

Dotace na úspory energií pro podnikatelské subjekty je stále aktivní OPPIK ÚSPORY ENERGIE. Alokace výzvy činí 11 mld. Kč a k 4.1.2017 bylo zaregistrováno 15 žádostí o podporu. Výzva bude ukončena po dosažení dvojnásobku alokace příp. v 3/2018. Zároveň může být alokace navýšena. Jedná se zřejmě o poslední výzvu v tomto programovacím období. Neváhejte využít […]


OPPIK Technologie IV. výzva – alokace naplněna

Příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu TECHNOLOGIE překročil výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto Výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o […]


Další novinky...

Významní klienti


Třinecké železárny, a.s.

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Statutární město Ostrava