Vítejte na stránkách ProFaktum s.r.o.

Poskytujeme poradenství v celé fázi projektového cyklu, počínaje strategickým plánováním, přípravou žádostí o dotace a řízením dotačně podpořených projektů. Zkušenosti a znalosti potřeb našich klientů uplatňujeme při službách v oblasti technické asistence, vzdělávání apod.


Novinky

18.5.2017 Dotační management – Získáním dotace administrativa nekončí

Po schválení projektu k financování a přiznání dotace nastává realizační fáze projektu, v rámci níž probíhá finanční řízení a monitorování projektu ve vztahu k poskytovateli dotace. Příjemce dotace je zavázán dodržovat veškeré závazky a podmínky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace, přičemž nedodržení stanovených pravidel může vést ke krácení či odebrání poskytnuté dotace. Nabízíme v rámci svých služeb pro […]


8.3.2017 První miliarda získaných dotací v novém programovém období

I přes velmi pozvolný rozběh nových programů v roce 2016 se nám již podařilo uspět se 48 projekty v IROP, OP PIK, OP ŽP, OP VVV, OP Z a INTERREG, které získaly dotaci za více než 1 miliardu Kč. V rámci projektů bude např. inovovaná výroba firem Macco Organiques, s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., pořízeny nové technologie pro rozšíření výroby […]


Další novinky...

Významní klienti


Třinecké železárny, a.s.

Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín

Statutární město Ostrava