Vítejte na stránkách ProFaktum s.r.o.

Poskytujeme poradenství v celé fázi projektového cyklu, počínaje strategickým plánováním, přípravou žádostí o dotace a řízením dotačně podpořených projektů. Zkušenosti a znalosti potřeb našich klientů uplatňujeme při službách v oblasti technické asistence, vzdělávání apod.


Novinky

11.8.2016 První úspěšné projekty v rámci IROP

První úspěšné projekty zaznamenáváme v IROP v rámci 19. výzvy „Technika pro IZS“ , kdy úspěšně prošly hodnocením všechny naše 4 projekty na pořízení Specializované techniky pro JSDH obcí. Celkové náklady na tyto projekty činí 22,36 mil. Kč. V rámci projektů budou nakoupeny dopravní automobily a cisternové automobilové stříkačky, které budou sloužit ke zvýšení připravenosti JSDH […]


5.8.2016 Vyhlášena výzva POTENCIÁL na podporu výzkumných kapacit

V rámci výzvy OPPIK Potenciál je možné získat dotaci na výstavbu, založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.  Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemku, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV) výdaje na pořízení budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že […]


Další novinky...

Významní klienti

tz
Třinecké železárny, a.s.
msk
Moravskoslezský kraj
ct
Město Český Těšín
ostrava
Statutární město Ostrava