Profaktum

Novinky

Novinky

7.12.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 5. prosince 2017 Výzvy VI a VII programu Technologie

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. K rozdělení je připravených 50 mil. Kč, výše dotace činí 45% způsobilých výdajů. Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 12. 2017 do 12. 2. 2018. Cílem VII. Výzvy programu Technologie je podpora […]


14.11.2017

Naučte se plánovat projekty, jako Napoleon válečné bitvy. Objevte jednoduchou metodou plánování a inspirujte se 5 zásadami těch nejlepších

Každý občas plánuje soukromý nebo pracovní projekt. Jak si svůj projekt připravit jednoduše, rychle a intuitivně? Vyzkoušejte jednu prostou metodu. Velmi jednoduchou a rychlou metodu plánování projektů popsal ve své knize „Mít vše hotovo: Jak zvládnout práci i život a cítit se při tom dobře” David Allen. Říká jí „Model přirozeného plánování” a jde o […]


30.10.2017

Klidní rodiče a děti v bezpečí. To je Mozaika, která do sebe zapadá

    Centrum volného času Mozaika sídlí v lázeňském městě Klimkovice. Hlavní činností centra je nabídnout dětem z města a okolí různé kroužky a aktivity v jejich volném čase. Stejně jako v jinde i rodiče dětí z Klimkovic, Olbramic a okolí pravidelně dojíždí za prací mimo město. Bývá to velký problém, protože děti, v době […]


3.10.2017

Kam zmizela slova z hymny a proč je vlajka modrá? Odhalte tajemství oficiálních symbolů Evropské unie

Denně slyšíme mnoho informací o Evropské unii, ale všechno o ní nevíme a ani vědět nemůžeme. Zjistěte proč se její hymnou stala Óda na radost a proč je na vlajce 12 hvězd. Oficiální symboly Evropské unie mají své příběhy i zvláštnosti, které je odlišují od těch národních.   Melodii pro hymnu Evropské unie navrhl rakouský […]


20.9.2017

Život bez odpadů, výzva pro řadu zemí i měst. Připojte se, a investujte s pomocí Evropské unie do technologií na zpracování odpadů

Nejlepším regionům Evropské unie se daří recyklovat odpad v takové míře, že nakonec produkují jen méně než 70 kg směsného komunálního odpadu. V České republice dosahují těchto výsledků jen některé obce a města. Dokonce existují města, která nemají odpad žádný. Využijte finanční dotace z Evropské unie a přibližte se k těm nejlepším.   Jak se […]


12.9.2017

Naše projekty

V současné době jsme partnerem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVIFORM a.s., CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004327, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 043, Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané činnosti.


4.9.2017

Jak nejvyšší stavba světa nesplnila svůj projektový cíl

Co je a co není projekt, a jak je důležité se zamyslet nad jeho účelem Poučme se z příběhů velkých projektů, které se zapsaly do historie. Stavba mrakodrapu Empire State Building byla perfektně připravena. Projekt měl však jednu „malou” chybu. Cíl, pro který byl plánován, nebyl nikdy naplněn. Slovo projekt dnes slyšíme všude, ale co […]


4.9.2017

Vyhlášení I. výzvy programu podpory TECHNOLOGIE pro integrované územní investice (Olomouc))

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost (ŘO OPPIK) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu do programu TECHNOLOGIE – ITI – Olomouc – I. výzva. Na tuto výzvu navazuje Výzva nositele ITI, která bude vyhlášena dne 1. září 2017 a bude otevřena 29.9.2017. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických […]